رزرو مجموعه های ورزشی

مشاهده مجموعه های ورزشی در ورزش آی آر

چمن مصنوعی ایران جهان

چمن مصنوعی ایران جهان

قابل رزرو

زمین چمن (طبیعی ومصنوعی)

مشهد، وکیل آباد ۶۴، بنفشه ۹، پلاک۷۳

دارای 1 بخش مجزا

سالن ایران جهان 1

سالن ایران جهان 1

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، وکیل آباد ۶۴، بنفشه ۹، پلاک۷۳

دارای 1 بخش مجزا

پینت بال سرزمین خورشید

پینت بال سرزمین خورشید

قابل رزرو

پینت بال

مشهد، سپاد، خیابان بهارستان، بهارستان 1، انتهای میلان، پینت بال سرزمین خورشید

دارای 1 بخش مجزا

سالن شهرک فرهنگیان

سالن شهرک فرهنگیان

قابل رزرو

سالن ورزشی

طرقبه، ابتدای جاده چالیدره(نغندر)، شهرک فرهنگیان، فرهنگ یک، کوچه اول سمت چپ(بنفشه)

دارای 1 بخش مجزا

پینت بال شوت ایکس

پینت بال شوت ایکس

قابل رزرو

پینت بال

مشهد، قاسم آباد، ابتدای بلوار حجاب، روبه روی حجاب۱

دارای 1 بخش مجزا

سالن جهادکشاورزی

سالن جهادکشاورزی

قابل رزرو

سالن ورزشی

حدفاصل میدان جمهوری(تلویزیون) و میدان جهاد، مقابل پارک کوهسنگی بعد از مجموعه آبادگران دانشگاه جهادکشاورزی

دارای 2 بخش مجزا