رزرو مجموعه های ورزشی

مشاهده مجموعه های ورزشی در ورزش آی آر

سالن بهداری

سالن بهداری

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد ، تقاطع امامیه و شریعتی (چهارراه مخابرات) ، شریعتی 26 تقاطع اول سمت راست

دارای 2 بخش مجزا

سالن شماره 3 کوثر

سالن شماره 3 کوثر

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، قاسم آباد(شهرک غرب)، نبش تقاطع اندیشه و شاهد، مجموعه ورزشی کوثر

دارای 2 بخش مجزا

سالن شماره 2 کوثر(سالن خاتم)

سالن شماره 2 کوثر(سالن خاتم)

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، قاسم آباد(شهرک غرب)، نبش تقاطع اندیشه و شاهد، مجموعه ورزشی کوثر

دارای 1 بخش مجزا

سالن ورزشی سامان

سالن ورزشی سامان

قابل رزرو

سالن ورزشی

میدان امام حسین ،کیلومتر۳ جاده کلات (بلوار۲۲ بهمن)،روستای گرجی علیا،گرجی علیا یک ،انتهای میلان اول سمت چپ

دارای 2 بخش مجزا

سالن شماره 1 مجموعه کوثر

سالن شماره 1 مجموعه کوثر

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، قاسم آباد(شهرک غرب)، نبش تقاطع اندیشه و شاهد، مجموعه ورزشی کوثر

دارای 1 بخش مجزا

چمن مصنوعی مجموعه ورزشی بهشتی

چمن مصنوعی مجموعه ورزشی بهشتی

قابل رزرو

زمین چمن (طبیعی ومصنوعی)

مشهد، بلوار فردوسی، حدفاصل میدان جانباز و چهارراه خیام، مجموعه ورزشی شهید بهشتی

دارای 1 بخش مجزا