رزرو مجموعه های ورزشی

مشاهده مجموعه های ورزشی در ورزش آی آر

سالن شماره 1 آبی هشتم

سالن شماره 1 آبی هشتم

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، قاسم آباد، ابتدای بلوار حجاب، روبه روی حجاب۱ ، جنب استخر آبی هشتم

دارای 2 بخش مجزا

سالن ایران جهان 2

سالن ایران جهان 2

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، بزارگراه امام علی، شهید چراغچی۶۸، نبش چهارراه اول

دارای 1 بخش مجزا

سالن والیبال کوثر

سالن والیبال کوثر

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، قاسم آباد(شهرک غرب)، نبش تقاطع اندیشه و شاهد، مجموعه ورزشی کوثر

دارای 1 بخش مجزا

چمن مصنوعی مجموعه سجاد

چمن مصنوعی مجموعه سجاد

قابل رزرو

زمین چمن (طبیعی ومصنوعی)

مشهد، بلوار سجاد، حامد شمالی 12

دارای 1 بخش مجزا

سالن ایران جهان 1

سالن ایران جهان 1

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، وکیل آباد ۶۴، بنفشه ۹، پلاک۷۳

دارای 1 بخش مجزا

سالن فنی حرفه ای

سالن فنی حرفه ای

قابل رزرو

سالن ورزشی

مشهد، حدفاصل میدان فردوسی و چهارراه ابوطالب، مرکز فنی حرفه ای شماره 2 مشهد

دارای 1 بخش مجزا