رزرو زمین چمن (طبیعی ومصنوعی) در مشهد

مشاهده مجموعه های ورزشی در ورزش آی آر

چمن مصنوعی مجموعه ورزشی بهشتی

چمن مصنوعی مجموعه ورزشی بهشتی

قابل رزرو

زمین چمن (طبیعی ومصنوعی)

مشهد، بلوار فردوسی، حدفاصل میدان جانباز و چهارراه خیام، مجموعه ورزشی شهید بهشتی

دارای 1 بخش مجزا

چمن مصنوعی ایران جهان

چمن مصنوعی ایران جهان

قابل رزرو

زمین چمن (طبیعی ومصنوعی)

مشهد، وکیل آباد ۶۴، بنفشه ۹، پلاک۷۳

دارای 1 بخش مجزا

چمن طبیعی کارگران2

چمن طبیعی کارگران2

غیر قابل رزرو

زمین چمن (طبیعی ومصنوعی)

مشهد، فلاحی۸۱ خیابان مروارید، سالن ورزشی کارگران، سالن شماره ۱(شهید چراغچی)