رزرو پینت بال در مشهد

مشاهده مجموعه های ورزشی در ورزش آی آر

پینت بال سرزمین خورشید

پینت بال سرزمین خورشید

قابل رزرو

پینت بال

مشهد، سپاد، خیابان بهارستان، بهارستان 1، انتهای میلان، پینت بال سرزمین خورشید

دارای 1 بخش مجزا

پینت بال شوت ایکس

پینت بال شوت ایکس

قابل رزرو

پینت بال

مشهد، قاسم آباد، ابتدای بلوار حجاب، روبه روی حجاب۱

دارای 1 بخش مجزا